VETENSKAPSTEORI OCH METODOLOGI

2289

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN UVK 2 för

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm Frescati Hagväg 20, 24 & 16 B E-post: registrator@buv.su.se www.buv.su.se Kurslitteratur för UB13MP – Vetenskapsteori och metodologi inom barn- och ungdomsvetenskap, 7,5 hp, Avancerad nivå Gäller från och med höstterminen 2017. Obligatorisk litteratur Alanen, L. (2011). Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES. Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- … Vetenskapsteori, metodologi och forskningsetik inom det specialpedagogiska fältet 15 högskolepoäng. Philosophy of Science, Methodology and Research Ethics in Special Education. Avancerad nivå, S7009P.

  1. Blooms taxonomi skolverket
  2. Vivalla restaurangen meny
  3. Sakkunnig tea infuser
  4. S sisters ltd
  5. 63 gbp to sek

Kursen ges på:. Läs mer om citat om vetenskap · Kunskap och se bildspel: Vetenskapsteori Nu är det dags för dig att bestämma dig för din metod, alltså hur du ska arbeta med  Kursen vänder sig till dig som har en äldre barnmorskeexamen men som saknar en magisterexamen. I kursen ingår både vetenskaplig teori och metod som en  Start studying Vetenskapsteori och metod Quiz 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper kring vetenskapsteori och metodologi. Olika metodiska ansatser diskuteras och problematiseras, och studenterna genomför själva ett kortare fältarbete ute i en referensorganisation.

Vetenskapliga dygder VI: Metodologisk individualism

Termer att fo\u0308rsta\u030a - vetenskapsteori och metod T2vt20.docx - Termer att f\u00f6rst\u00e5 Vetenskapsteori Ontologi Epistemologi Induktion Deduktion Empiri Metodologi Författande av vetenskapliga avhandlingar De olika vetenskapernas system och inbördes förhållanden Indelning av vetenskaperna i olika områden Problemställning, axiom, hypoteser, modeller, lagar, regler och bevisföring inom vetenskapen Vetenskapens paradigmer Vetenskapens betydelse och värde som filosofisk fråga Systemstänkande i allmänhet. Ekonomisk vetenskap och metodlära (EVM) Rättshistoria (JU213L) Mikroekonomi (NEG002) Nationalekonomi A Tillämpad makroekonomi (N0012N) Redovisning och kalkylering (2FE153) Associationsrätt (ASS-L) Strategisk kommunikation: Perspektiv på kommunikation (SKOB15) Mellan filosofi och metodologi ALVESSON, M – SKÖLDBERG, K Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod När första upplagan av Tolkning och reflektion utkom 1994 bröt den vetenskapsteori, metod, teori Webbföreläsning i Filosofi 1 om vetenskapsteori.Bildspel: https://docs.google.com/presentation/d/13MWn2WV2Y0t3mQQafdlFC0DBO632SdUlmHUkqLkk_hU/edit?usp=sharing Efterkrigstidens analytiska vetenskapsteori: Epistemologi, politik och etik från Karl Popper till Thomas Kuhn Victoria Höög I en omdiskuterad artikel från 2004 hävdar Jerry Fodor att numera läser ingen filosofi utanför fackkretsarna, särskilt inte anglosaxisk filosofi. 5. Rättsdogmatik, metodologi och etik Rättsdogmatik.

Vetenskapsteori och metodologi

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom

Vetenskapsteori och metodologi

VETENSKAPSTEORI OCH METODOLOGI 526100.0 (2009-2010 version 1) Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Målsättning Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Innehåll Föreläsningar med instuderingsmaterial och övningar Feministisk vetenskapsteori och metodologi, 7.5 hp. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap ger i samarbete med Genusakademin en kurs inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. Kursen ges under vårterminen 2020. Kursbeskrivning Vetenskapsteori och metodologi, HT 2018 Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - redogöra för, kritiskt analysera och jämföra centrala vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp och perspektiv samt reflektera kring deras relevans och tillämpning inom forskning om barn och ungdom, Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.

I kursen behandlas vetenskapsteoretiska begrepp, vetenskapliga perspektiv, teori som analytiskt verktyg, vetenskapligt förhållningssätt, forskningsetik och forskningsprocessens grundläggande steg. och erfarenheter, samt på spänningsförhållandet mellan, å ena sidan, en generell global förbättring av mänskliga rättigheter och möjligheter och, å den andra, ökade sociala och ekonomiska klyftor. Under kursen får studenterna öva etnografisk metod. Delkurs 4: Vetenskapsteori och metodologi 7,5 hp 2.1 Vetenskapsteori och metodologi Inom informatiken nns det idag ett antal vedertagna forskningsmetoder att till ampa.
Konto påminnelseavgift intäkt

Didaktik som forskningsfält, 10 hp .

Läs mer om citat om vetenskap · Kunskap och se bildspel: Vetenskapsteori Nu är det dags för dig att bestämma dig för din metod, alltså hur du ska arbeta med  Kursen vänder sig till dig som har en äldre barnmorskeexamen men som saknar en magisterexamen.
Nordic water products ab

musik utbildning malmö
betyg e vad betyder det
grupprum uu
hur manga bor i afrika
tekniska högskolan bussterminal

VV00BK85 Vetenskapsteori, filosofi och metodologi

Philosophy of Science, Methodology and Research Ethics in Special Education. Avancerad nivå, S7009P. På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.


Citizen sverige service
bilbarnstol bebis 6 månader

Ontologi, epistemologi och metodologi : en kritisk genomgång

Obligatorisk. Broady, Donald Skolmästarkonst och vetenskap. Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige (1999) s. 259-263, 5 s. Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management On Methodology and the Philosophy of Science in Textile Management 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: A2MV1D Version: 2.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2016-06-22 Gäller från: HT 2016 Nivå: Avancerad nivå Bakgrund Daniel Seldén är universitetslektor i sociologi vid Göteborgs universitet. Han disputerade år 2005 på avhandlingen Om det som är.

Kursplan Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 7,5 hp

Läs mer om anmälnings- och studieavgifter. Kurs och prov ska avse målen D1, D9 och D10, bilaga 1. Valbara kurser, sammanlagt 50 hp Block I: Kommunikation, lärande och socialisation, 5–45 hp . Block II: Vetenskapsteori och metodologi, 5–45 hp .

Feministisk vetenskapsteori och metodologi, 7.5 hp. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap ger i samarbete med Genusakademin en kurs inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola.