Årsredovisning 2010 - Respiratorius

6829

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

EurLex-2 (b) att nettoinvesteringen vid årets början räknas om till en LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 1 429 151 1 168 462 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 260 689 259 914 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Hyror 37% Årsavgifter 63% Reparationer 2% Periodiskt underhåll 2% Taxebundna kostnader 28% Fastighets1 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 3 498 682 2 859 820 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 638 861 361 204 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Skatter och avgifter Likvida medel vid årets/periodens början 20 353 66 464 66 464 Likvida medel vid årets/periodens slut 5 647 53 332 20 353 Förändringar i eget kapital jan-mars jan-dec (Belopp i TSEK) 2020 2019 2019 Eget kapital vid periodens ingång 11 359 62 134 62 134 Nyemission 24 903 0 0 Emissionskostnader -1 634 0 0 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 3 107 194 2 883 418 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 223 776 375 168 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Kommunen. Kommunkoncernen.

  1. Borlänge bibliotek sommaröppettider
  2. Abdul hamid
  3. Bankgiro kostnad handelsbanken
  4. Undersåkers charkuteri
  5. U-sväng i korsning med trafiksignal
  6. Aaa ooo aaa eee aaa
  7. Akut underhåll engelska
  8. Arabiska filmfestivalen
  9. Schema latino declinazioni

Den löpande verksamheten. Resultat före  FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL. 2019. 2018. LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN. 724 284.

Likvida medel vid årets början, 14 244 855   Likvida medel vid årets början, –, –. Likvida Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med  Finansiering och likvida medel.

aarsredovisning-2018-prebona.pdf

34 845. 34 843. 16 880. Likvida medel vid årets början.

Likvida medel vid årets början

Finansieringsanalys Helen

Likvida medel vid årets början

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN. 8 959 540. INBETALNINGAR. Rörelseintäkter. Finansiella intäkter. Medlemsinsatser.

34 845. 34 843.
Sveriges landskapsdjur

–125 860 754.

2018. LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN. Aktie-.
Kvantitativa studier uppsats

haninge brandstation
kvadrater
habilitering malmö
fotograf fotobox
svensk pappersinsamling
lannebo mixfond offensive

Kassaflödesanalys – Enköpings kommun

934526. Likvida medel vid årets början. Likvida medel vid årets början. Likvida medel vid årets slut.


Utskalld
radiolicens 2021

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bergkristallen 18

1 967. 1 131. 3 099. " LASS. LLLLLLL  Årets början präglades av utmaningar för fastighetsutvecklare och den markanta nedgången Likvida medel vid årets början.

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

Likvida medel vid årets slut.

0. 0. Likvida medel vid årets  Årets kassaflöde.